Số 2 Ngõ Độc Lập, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, TP.Hà Nội 097 319 7560 contact@tueviengroup.com

Dự án phân bón hữu cơ và chế phẩm vi sinh VEGANO

  1. Đầu tư sản xuất và phát triển thị trường sản phẩm phân bón hữu cơ, chế phẩm vi sinh, thuốc bảo vệ sinh học
  2. Tư vấn chuyển đổi mô hình canh tác hữu cơ thuận tự nhiên, tư vấn thiết kế sinh thái nông nghiệp hữu cơ theo hướng hiệu quả kinh tế cao
  3. Chuyển giao công nghệ chế biến sản phẩm nông nghiệp. 

nhẫn bạc nữ lắc tay bạc nữ mặt dây chuyền bạc nữ lắc tay bạc nam dây chuyền bạc nam nhẫn bạc nam trang sức bạc thái