THU155A, phố Thủy Nguyên, KĐT Ecopark, huyện Văn Giang, Hưng Yên 097 319 7560 contact@tueviengroup.com

Cơ cấu tổ chức

   


  Bà Trần thị Kim Quy

  Bà Trần thị Kim Quy

  Phó Tổng giám đốc
  Thành viên HĐQT.
  Ông Lê Bé Hai

  Ông Lê Bé Hai

  Phó Tổng giám đốc.
  Thành viên HĐQT.
  Ông Tạ Tuấn Hoàn

  Ông Tạ Tuấn Hoàn

  Phó Tổng giám đốc.
  Thành viên HĐQT.
  Bà Nguyễn Thanh Phương

  Bà Nguyễn Thanh Phương

  Giám đốc Kinh Doanh Dự án Tôi Là Thảo Mộc
  Bà Nguyễn Thanh Hương

  Bà Nguyễn Thanh Hương

  Văn phòng