Số 2 Ngõ Độc Lập, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, TP.Hà Nội 097 319 7560 contact@tueviengroup.com

Cơ cấu tổ chức

   


  Bà Trần thị Kim Quy

  Bà Trần thị Kim Quy

  Phó Tổng giám đốc
  Thành viên HĐQT.
  Ông Lê Bé Hai

  Ông Lê Bé Hai

  Phó Tổng giám đốc.
  Thành viên HĐQT.
  Ông Tạ Tuấn Hoàn

  Ông Tạ Tuấn Hoàn

  Phó Tổng giám đốc.
  Thành viên HĐQT.
  Bà Nguyễn Thanh PHương

  Bà Nguyễn Thanh PHương

  Trưởng phòng truyền thông
  Bà Nguyễn Thị Bích Phương

  Bà Nguyễn Thị Bích Phương

  Ban đầu tư - Dự án
  Bà Nguyễn Thanh Hương

  Bà Nguyễn Thanh Hương

  Văn phòng
  Bà Nguyễn Thị Thu

  Bà Nguyễn Thị Thu

  Ban tài chính - Kế toán
  nhẫn bạc nữ lắc tay bạc nữ mặt dây chuyền bạc nữ lắc tay bạc nam dây chuyền bạc nam nhẫn bạc nam trang sức bạc thái